Mer enn Asker

Vi holder til i Asker og henter elev etter avtale ved skole, arbeidssted e.a. Vi tar også gjerne imot elever utenfor Asker og henter eventuelt ved Røyken videregående, Slemmestad, Tranby og Lierskogen.

Kurslokalene er sentralt i Asker sentrum knappe 200 meter fra togstasjon og buss. Gode tog- og bussforbindelser til Røyken, Spikkestad, Lier og Bærum gjør det enkelt for elever å nå frem til undervisning og kjøretimer.

Lære mest mulig på kortest mulig tid!

Marianne Trafikkskole har en målsetning om at elevene skal lære mest mulig på kortest mulig tid!

For å kunnne nå dette målet er tilpasset undervisning et nøkkelord ved Marianne Trafikkskole.

Elevene får skreddersydd sitt opplæringsopplegg etter sine behov og ferdigheter, om man ønsker å øvelseskjøre mye privat, eller om man vil ha all øvelseskjøring ved trafikkskolen, så garanterer vi best mulig undervisning for hver enkelt.

All opplæring foregår etter påbyggingsprinsippet, slik at man ikke blir introdusert for nye utfordringer før man er trygg på den forrige. Trafikkskolen legger stor vekt på at elevene skal bli bevisst hva man som fersk bilfører må ta hensyn til og at man utvikler en god risikoforståelse.

Vi gjør hva vi kan for at alle elever skal føle seg ivaretatt og at undervisningen blir konstruktiv. Med det mener vi at det er en plan for hver enkelt kjøretime, med teoretisk forberedelse, valg av øvingsområde og at eleven blir grundig fulgt opp med blant annet oppgaver til neste kjøretime.

Påmelding

Her hos Marianne trafikkskole vil vi gjøre vårt beste for at du skal føle deg trygg og ivaretatt, noe som er viktig for å ha god læring.

Hovedmålet hos oss er at du skal bestå førerprøven på første forsøk, og bli en trygg og god sjåfør – vi blir jo alle «medtrafikanter».

Førerkortet koster penger, og det er derfor viktig at opplæringen blir så effektiv og strukturert som mulig.

Vi kan hente deg uten at det går utover din kjøretid.

Alle elever har forskjellig utgangspunkt, og vil derfor ha forskjellig behov for timer og opplæring. Etter hver time vil du få beskjed om hva du skal øve på i neste time og hva du kan lese på til neste gang, og også hva du kan trene på hjemme. Er du flink til å lese og øve hjemme vil du ha raskere fremgang, og da spare timer og penger.

Mor eller far kan også være med, slik at vi også kan veilede de i hvordan de best mulig kan veilede deg, på den måten kan kjøringen hjemme bli enda et hakk bedre, og du sparer penger.

Ikke alle har mulighet til å kjøre hjemme, men det er en helt klar fordel med mest mulig mengdetrening før du skal ut på veien på egenhånd, noe som er med å bidrar til å senke risikoen for å bli innblandet i en ulykke i de første årene på egenhånd.

Vårt mål er å guide, veilede, lære deg på best mulig måte slik at du består førerprøven, som i sin tur skal måle om målene er nådd og om du har den kunnskapen og ferdigheten som skal til for at du kan ferdes på egen hånd.

Du kan melde deg på hos oss på følgende måter:

Ring oss på telefon 66 78 78 78 eller 90 84 16 00
Send en epost
Benytt vårt kontaktskjema

Undervisning

Hvor mange timer en elev trenger vil variere, men det du må ha, som er obligatorisk for alle er:

– 2 veiledningstimer trinn 2.11 og trinn 3.9.
– Sikkerhetskurs på bane trinn 3.8 og sikkerhetskurs på vei trinn 4.
– Tilsammen 19 timer fordelt på teoretisk og praktisk undervisning.

Myndighetene har satt krav til kompetanse for hvert trinn, som betyr at du f.eks. ikke kan delta på trinn 4 hvis målene for trinn 3 ikke er nådd.

Mål trinn 2 jf § 11-3: etter å ha gjennomført trinn 2 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av trafikalt opplæring i trinn 3. Eleven skal ha så god teknisk kjøreferdighet at oppmerksomheten kan flyttes fra eget kjøretøy til trafikkbildet og samhandlingen med med andre trafikanter. I tillegg skal eleven vurdere sin egen ferdighet i å bruke bilen og oppdage mangler ved bilen – teknisk bilbehandling eks. giring, igangsetting, bremseteknikk ol. og sikkerhetskontroll av bilen.

Mål trinn 3 jf § 11-4: Etter å gjennomført trinn 3 skal eleven ha det grunnlaget som er nødvendig for å ha godt utbytte av avsluttende opplæring i trinn 4. Eleven skal kjøre tydelig, sikkert og selvstendig i variert trafikk. I tillegg skal eleven kunne vurdere sin egen kompetanse til å kjøre bil i trafikk.

I veiledningstime 2.11 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd.

I veiledningtimen 3.9 skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 3 er nådd. Denne må gjennomføres før eleven kan delta på trinn 4.

Mål for trinn 4 jf § 11-5: eleven skal gjennom opplevelse og erfaring vidreutvikle sin kompetanse i å opptre slik at ulykker unngås. Eleven skal utvikle evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å velge kjøremåter med lav risiko.

Alle må kunne gjennomføre en sikkerhetskontroll av kjøretøy. Vi har samlet noen av punktene elevene må kunne ved sikkerhetskontroll (pdf).